Dạy học blog | Dạy học môn sinh học

Chyên đề sinh học của thầy Quảng Văn Hải tại http://www.quangvanhai.net

Bài 2: Các giới sinh vật

Câu 1. Trình bày khái niệm giới? Nêu các tiêu chí phân loại trong hệ thống phân loại 5 giới của Oaitâykơ và Magulis? Câu 2. Trình bày đặc điểm chính của mỗi giới bằng cách hoàn thành bảng sau: (Điền dấu + vào đặc điểm tương ứng)

cac gioi

Câu 3. Sự khác nhau cơ bản giữa giới thực vật và giới động vật là gì?

Hướng dẫn trả lời: Câu hỏi về các giới sinh vật

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 358 other followers

%d bloggers like this: