Dạy học blog | SINH HỌC

Tài liệu ôn tập sinh học phổ thông

Phương pháp giải bài tập về đột nhiễm sắc thể

1. Bài tập đột biến cấu trúc

        Lưu ý: xác định dạng đột biến để suy ra hậu quả.

2. Bài tập đột biến số lượng

2.1. Đột biến lệch bội

Lưu ý khái niệm thể không, thê một, thể một kép ….

2.2. Đột biến đa bội

        Lưu ý:

– Cách viết sơ đồ lai và viết giao tử lưỡng bội của các cơ thể lai.

– Tập trung vào các tỷ lệ: 11:1; 35:1; 18:8:8:1.

– Giao tử lưỡng bội của các cơ thể tứ bội:

Kiểu gen

Giao tử lưỡng bội

AAAA 1AA
AAAa 1/2AA: 1/2Aa
AAaa 1/6AA:4/6Aa/1/6aa
Aaaa 1/2Aa:1/2aa
aaaa 1aa

3. Một số ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Ở cà chua, A quy định quả đỏ; a quy định quả vàng. Cho một cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với một cây lưỡng bội có kiểu gen Aa. Quá trình giảm phân ở các cây bố mẹ xảy ra bình thường, các loại giao tử được tạo ra đều có khả năng thụ tinh. Xác định tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình ở con lai.

 

(11:1; 1:5:5:1)


Ví dụ 2. Dùng cônsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường hợp các cây bố mẹ giảm phân bình thường, xác định tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình ở con lai.(1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa; 35 :1)


Ví dụ 3. Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Biết rằng các cây tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Xác định tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình ở con lai

(5 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng)


Ví dụ 4. Ở cà chua có cả cây tứ bội và cây lưỡng bội. Gen A quy định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả màu vàng. Biết rằng, cây tứ bội giảm phân bình thường và cho giao tử 2n, cây lưỡng bội giảm phân bình thường và cho giao tử n. Viết các phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu hình 11 quả màu đỏ : 1 quả màu vàng ở đời con. (AAaa × Aa và AAaa × Aaaa)


Ví dụ 5. Ở một loài thực vật, gen A qui định hạt màu nâu trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt màu trắng; các cơ thể đem lai giảm phân đều cho giao tử 2n. Phép lai không thể tạo ra con lai có kiểu hình hạt màu trắng là (AAAa × aaaa)


Ví dụ 6. Ở cà chua, gen A quy định tính trạng quả màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng quả màu vàng. Lai những cây cà chua tứ bội với nhau (F1), thu được thế hệ lai (F2) phân li theo tỉ lệ 35 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng. Cho biết quá trình giảm phân hình thành giao tử 2n diễn ra bình thường. Xác định kiểu gen của F1. (AAaa × AAaa)

Advertisements

One response to “Phương pháp giải bài tập về đột nhiễm sắc thể

  1. Phạm Yến 05.11.2016 lúc 8:06 chiều

    Tôi mong bạn đưa ra cách giải chi tiết các bài tap trên! Chân thành cảm ơn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: