//
đang đọc bài...
Tốt Nghiệp THPT, Trac nghiem

Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học 12 – lần 1

Tải file word Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học 12 – lần 1

Vào làm bài online (có chấm điểm)

Câu 1: Quá trình tổng hợp prôtêin diễn ra tại vị trí nào trong tế bào?

A. Nhân                          B. Ty thể                         C. Tế bào chất                D. Nhiễm sắc thể

Câu 2: Một gen cấu trúc thực hiện quá trình sao mã liên tiếp 5 lần sẽ tạo ra số phân tử mARN là

A. 25                              B. 5                                C. 4                                D. 10

Câu 3: Trong tế bào sống, sự dịch mã diễn ra tại:

A. dịch nhân.                   B. crômatit.                     C. lưới nội chất.               D. ribôxôm.

Câu 4: Khi dịch mã, bộ ba đối mã UAX tiếp cận với bộ ba mã sao AUG theo trất tự với nguyên tắc:

A. bổ sung.                     B. bán bảo tồn.               C. chiều nghịch 3’-5’.      D. chiều thuận 5’ – 5’.

Câu 5: Trên mạch gốc của ADN có bộ ba 3’TGX5’, thì trên mạch phiên mã có bộ ba tương ứng là

A. 5’TGX3’                   B. 5’AGG3’                   C. 5’AXG3’                   D. 3’AXG5’

Câu 6: Một gen có cấu trúc dạng B dài 5100Aº có số nuclêôtit là

A. 3000                          B. 2400                          C. 1200                          D. 1500

Câu 7: Bộ ba mở đầu với chức năng quy định khởi đầu dịch mã và quy định mã hóa axít amin methiônin là:

A. AUG                          B. AUU                          C. AUA                          D. AUX

Câu 8: Trong 4 loại đơn phân của AND, hai loại có kích thước nhỏ là

A. Xitôzin và Adênin       B. Timin  và Xitôzin         C. Guanin và Adênin        D. Adênin và Timin

Câu 9: Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit. Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin trong phân tử ADN này là:

A. 30%                           B. 20%                           C. 10%                           D. 80%

Câu 10: Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo ADN không có loại

A. Ađênin (A)                 B. Timin (T)                    C. Uraxin (U)                  D. Guanin (G)

Câu 11: Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch pôlinuclêôtit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của phân tử ADN trên là

A. 3                                B. 5                                C. 4                                D. 6

Câu 12: Mã di truyền có bao nhiêu bộ mã mã hóa axít amin?

A. 64                              B. 61                              C. 63                              D. 3

Câu 13: Nguyên tắc bán bảo tồn được thể hiện trong cơ chế

A. tự sao AND                                                      B. phiên mã.

C. dịch mã.                                                            D. phiên mã và dịch mã.

Câu 14: Một gen có chiều dài 10200Aº, với A=20% tổng số nuclêôtit của gen. Số nuclêôtit từng loại của gen trên là:

A. 1800                          B. 900                            C. 1600                          D. 800

Câu 15: Đối với Ooperon Lac ở E_Coli, thì lactôzơ được xem là

A. chất ức chế                 B. chất cảm ứng              C. chất kích thích             D. chất bất hoạt

Câu 16: Sinh vật nhân sơ, sự điều hòa hoạt động gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạn:

A. trước phiên mã.          B. phiên mã.                    C. dịch mã.                      D. sau phiên mã.

Câu 17: Trong giảm phân hình thành giao tử, nếu phát sinh đột  biến gen thì thường gọi dạng đột biến đó là

A. đột biến tiền phôi.       B. đột biên xôma.            C. đột biến giao tử.          D. Đột biến điểm.

Câu 18: Hóa chất gây đột biến nhân tạo 5-BU (5-Brôm Uraxin) thường gây đột  biến dạng

A. thay thế cặp G-X bằng cặp A-T.                       B. thay thế cặp G-X bằng cặp X-G.

C. thay thế cặp G-X bằng cặp T-A.                       D. thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.

Câu 19: Một gen B dài 4080Aº bị đột biến thành gen b, khi gen b tự nhân đôi một lần, môi trường nội  bào cung cấp 2398 nuclêôtit. Đột biến trên thuộc dạng:

A. mất một cặp nuclêôtit.                                        B. thêm một cặp nuclêôtit.

C. thêm hai cặp nuclêôtit.                                       D. mất hai cặp nuclêôtit.

Câu 20: Cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ tế bào là

A. ARN                          B. ADN.                         C. Prôtêin                        D. nhiễm sắc thể

Câu 21: Ở Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính

A. 11nm                          B. 30nm                          C. 2nm                            D. 300nm

Câu 22: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Phép lai nào sau đây cho F1 cho tỉ lệ kiểu hình 3 quả đỏ : 1 quả vàng?

A. Aa x Aa                     B. AA x Aa                    C. Aa x aa                       D. AA x aa

Câu 23: Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn sẽ thu được đời con có số kiểu gen và kiểu hình tối đa là:

A. 4 kiểu hình và 9 kiểu gen.                                   B. 4 kiểu hình và 12 kiểu gen.

C. 8 kiểu hình và 12 kiểu gen.                                 D. 8 kiểu hình và 27 kiểu gen.

Câu 24: Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Phép lai AaBb x aabb cho đời con có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ:

A. 1 : 1                           B. 1 : 1 : 1 : 1                  C. 3 : 1                            D. 9 : 3 : 3 : 1

Câu 25: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Cá thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường có thể cho ra:

A. 16 giao tử                   B. 2 giao tử                     C. 4 giao tử                     D. 8 giao tử

Câu 26: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao giao phấn với cây thân cao, thu được F1 gồm 900 cây thân cao và 299 cây thân thấp. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ cây F1 tự thụ phấn cho F2 gồm hoàn toàn thân cao so với tổng số cây ở F1 là:

A. 1/2                             B. 2/3                             C. 1/4                             D. 3/4

Câu 27: Lai một cặp tính trạng là phép lai trong đó:

A. bố mẹ thuần chủng

B. cặp bố mẹ có khác nhau về một cặp tính trạng

C. cặp bố mẹ thuần chủng có khác nhau về một cặp tính trạng

D. Cặp bố mẹ thuần chủng đem lai khác biệt nhau về một cặp tính trạng tương phản.

Câu 28: Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt giữa phân li độc lập và hoán vị gen là

A. các gen phân li riêng rẽ trong quá trình tạo giao tử

B. các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình tạo giao tử

C. các cặp nhiễm sắc thể tương đồng đều có sự trao đổi chéo

D. hoạt động của nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân tạo giao tử

Câu 29: Lai phân tích ruồi giấm thân xám, cánh dài, ở thế hệ lai thu được 0,41 thân xám, cánh dài; 0,41 thân đen, cánh cụt; 0,09 thân xám, cánh cụt; 0,09 thân đen, cánh dài. Tần số hoán vị gen sẽ là:

A. 41%                           B. 9%                             C. 18%                           D. 82%

Câu 30: Đặc điểm di truyền của tính trạng  được quy định bởi gen lặn nằm trên NST giới tính X là

A. di truyền chéo                                                    B. di truyền thẳng

C. chỉ biểu hiện ở giới cái                                        D. chỉ biểu hiện ở giới đực

———– HẾT ———-

Advertisements

About Hải Quảng

https://www.facebook.com/groups/luyenthisinhhoc/

Thảo luận

5 thoughts on “Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh học 12 – lần 1

  1. câu 3 là đáp án nào vậy thưa thầy

    Posted by lê vy | 27.10.2013, 7:55 chiều
  2. Câu 11 phải là đáp án C chứ ạ? sao lại là a?

    Posted by Thúy | 06.10.2016, 9:50 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

RSS Blog sinh học

Đang trực tuyến

Advertisements
%d bloggers like this: